Automatyczne wezwanie do zapłaty

Aplikacja służy do samodzielnego tworzenia wezwań do zapłaty, do nieograniczonej liczby dłużników na podstawie wprowadzonych danych. Już teraz możesz całkowicie za darmo i bez żadnych ograniczeń, stworzyć wezwanie do zapłaty i wysłać do swojego dłużnika.

 

Dane bieżące wezwania


z niniejszego wezwania

Dane dłużnika


Dane wierzytelności/zobowiązania


jeżeli jest więcej wierzytelności z tego samego dnia i wynikających z takiego samego typu dokumentu (np. kilka faktur z tego samego dnia), należy wskazać łączną kwotę.

będącego/będących podstawą powstania zobowiązania

np. sygn. akt, nr faktury, nr umowy. Kilka numerów dokumentów takiego samego typu, należy wskazać po przecinku.

termin wynikający z dokumentu/ów będącego/będących podstawą powstania zobowiązania

Jeżeli jesteś zainteresowany wezwaniem wekslowym prosimy o kontakt


PAMIĘTAJ O SKUTECZNYM DORĘCZENIU WEZWANIA DO ZAPŁATY DLUŻNIKOWI
(NP. LISTEM POLECONYM, ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU, KURIEREM).